Portfolio > FOUND WITHIN THE CONTEXT

FOUND WITHIN THE CONTEXT #2
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
21" X 27"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #3
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
22.5" X 26.5"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #4
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
32.5" X 26"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #5
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
19" X 36"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #6
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
18" X 12"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #7
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
15" X 12"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #8
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
24.5" X 30.5"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #9
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
34.5" X 27"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #10
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
25" X 30.5"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #11
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
24" X 36"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #13
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
27" X 32.5"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #14
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
43.5" X 31.5"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #15
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
43.5" X 52.5"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #16
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
22" X 28"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #18
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
24.5" X 30.5"
2020
FOUND WITHIN THE CONTEXT #22
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
25" X 30.5"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #28
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #29
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS AND PHOTOGRAPHS
18" X 30"
1990
FOUND WITHIN THE CONTEXT #30
ACRYLIC AND FOUND PAINTINGS
24.5" X 18.5"
1990